Kontakt

Psihološko savetovalište Komunikacije

Omladinskih brigada 208/13
Blok 70, Novi Beograd,
Tel: +381 11 2151 808, 011 6158 627
Mob:+381 64 11 444 24
E-mail: komunikacije.tanjasesum@gmail.com