PRAKTIČNA PSIHOLOGIJA

ZAŠTO JE KORISNO ZNATI PSIHOLOGIJU?

DODJITE NA 3P - PRIČAONICE IZ PRAKTIČNE PSIHOLOGIJE

U Pričaonicama će se obrađivati odnos sa samim sobom kroz upoznavanje samog sebe i upoznavanje šta nas pokreće. Zatim ćemo se baviti važnim odnosima i ulogama koje većina ljudim ima, kao što su ljubavni odnosi, roditeljstvo, profesionalni odnosi i odnosi sa roditeljima.

A) ODNOS SA SAMIM SOBOM

1. KO SAM JA?

1a) Teorija -Teorije ličnosti
1b) Radionica- Koja je moja struktura ličnosti?

2a) Teorija -Teorije primarne vezanosti tj. atacmenta
2b) RadionicaMoji lični stilovi vezanosti i kako oni utiču na moje bliske odnose

3a) Teorija -Mentalna higijena
3b) Radionica -Koliko vodima računa o svojoj mentalnoj higijeni

4a) Torija -Psihosomatska psihologija
4b) Radionica -Šta mi moje telo govori o mojim osećanjima

5a) Teorija - Zrela ličnost - šta je to?
5b) Radionica - Ko želim da budem u budućnosti

6a) Teorija - Mehanizmi odbrane
6b) Radioanica - Na koji način se branim od ugrožavajućih psihičkih sadržaja

2. ŠTA ME POKREĆE

1a) Teorije motivacije
1b) Moj lični motivacioni profil

2a) Mišljenja, stavovi, vrednosti, uverenja
2b) Moje lične kognitivne šeme i kako one boje moju percepciju

3a) Humanistička i egzistencijalistička psihologije
3b) Šta je smisao mog života?

B) ODNOS SA DRUGIMA

1.POČETAK SVEGA - PRIMARNA PORODICA

1a) Porodica i porodični odnosi
1b) Moja porodica u svetlu porodične teorije porodične dinamike i sistemskih odnosa

2a) Porodična patologija
2b) Genogram - tajne koje se prenose sa generaciju na generaciju

3a) Psihodinamika porodičnog života
3b) Odnos sa majkom
3c) Odnos sa ocem

4a) Razvojna psihologija
4b) Swot analiza sopstvenog ličnog razvoja

2. LJUBAVNI ODNOSI

2a) Psihologija ljubavi
2b) Emocionalna programska mapa

3a) Verbalna i neverbalna komunikacija u ljubavnim odnosima
3b) Veštine ljubavne komunikacije

4a) Psihologija sukoba i konflikta
4b) Veštine rešavanja konflika u ljubavnim odnosima

5a) Psihologija izbora partnera
5b) Da li si ti prava osoba za mene?

3. RODITELJSTVO TJ. ODNOSI SA DECOM

3a) Dečija psihologija
3b) Motivacija za roditeljstvo i roditeljski stil

4a) Razvojne faze i krize
4b) Roditeljska moć i nemoć u raznim fazama roditeljstva

5a) Svesno roditeljstvo
5b) Veštine za dovoljno dobrog roditelja

4. POSLOVNI ODNOSI

4a) Liderstvo
4b) Koje je boje vaše liderstvo?

5a) Poslovna ili industrijska psihologija
5b) Veštine usešnosti na poslu

6a) Socijalna i emocionalna inteligencija
6b) Faktor dopadljivosti i poslovna uspešnost

Svaki modul je zamisljen kao set od teorijskog predavanja(a) i iskustvene radionice(b) na kojoj će se na sopstvenom primeru i životu primenjivati saznanja dobijena u teorijskom predavanju.