Psihološka Analiza Genetičkih Zapisa

Šta je psihološka analiza genetičkih zapisa?

U našim genima programirane su sve strane naše ličnosti. Šifrirane su informacije o psihološkim i fizičkim karakteristikama osobe, snagama i slabostima karaktera, ličnim potencijalima, strategijama odlučivanja i životnog puta, prehrambenim karakteristikama i mnogim drugim. Analiza genetičkih zapisa je tehnika koja može da vam pruži mnoštvo informacija o sopstvenom biću i ličnosti, ali evo nekih najvažnijih.

Na koja pitanja odgovara Analiza genetčkih zapisa?

• Kako su karakteristike naše psihe povezane sa našim genetskim kodom?

• Šta je u osnovi našeg razmišljanja, naših osećanja, vrednosti i akcija?

• Šta određuje naše ponašanje u društvenoj interakciji s drugim ljudima?

• Što je ljubav i zašto su naši odnosi s različitim ljudima izgrađeni na potpuno različite načine?

• Šta određuje naše strahove? Kako ograničiti njihov uticaj na naš život?

• Zašto neki ljudi uspevaju u svemu u životu, dok se drugi ne mogu naći do smrti?

• Koja je svrha svakog od nas?

 

Zašto nam je potrebna individualna psihološka analiza genetičkih zapisa utisnutih u nas?

• Da biste shvatili snage i slabosti vašeg karaktera. U čemu ste snažni, na šta se možete osloniti.

• Da biste bolje upoznali sebe i naučili da prihvatate druge ljude. Kad prepoznamo i prihvatimo sebe kao autentične ličnost, prestajemo se boriti sa svojom prirodom, postižemo unutrašnji mir i harmoniju. A kad spoznamo prirodu drugih, prestajemo gubiti energiju na popravljanje svih oko nas!

• Da biste se rešili sopstvenih strahova i sumnji, susrećući ih licem u lice.

• Donositi odluke koje su nam odgovarajuće zahvaljujući znanju koje pomaže u pravilnom korištenju internog navigatora, što dovodi do zadovoljstva, uspeha. Pronađite svoj put, posao, svoje ljude.

Kako je nastala psihološka analiza genetičkih zapisa?

Od kada je izašla bestseler knjiga Martina Šonbergera „Ji Džing i Genetski Kod:skriveni ključevi života“, 1992 godine, mnogim istraživačima skrivenih tajni ljudskog postojanja je postalo jasno da je zahvaljujući napredku nauke, koja je omogućila proučavanje genetske strukture čoveka, konačno došlo do kvantnog skoka u razumevanju velike misterije života na Planeti Zemlji. DNK sadrži genetski materijal i procese pomoću kojih se formiraju biološka, fizička tela, ne samo nas ljudi, nego svih živih bića. Ji Džing (ili knjiga promene) opisuje filozofske i psihološke procese pomoću kojih se razvijaju sva stanja ljudskog uma i duha. Drugim rečima Ji Džing predstavlja sve načina na koji život ili svesnost izražavaju sami sebe.

Paralele tu ne prestaju. Postoje 4 bazna para DNK kodona što ukupno čini 64 mogućih kombinacija. Način na koji su amino kiseline formirane i kombinovane da kreiraju spiralni heliks DNK odgovara matematičkim kombinacijama potrebnim da se kreiraju 6 linija heksagrama u Ji Džingu. Drugim rečima i DNK i Ji Džing imaju na raspolaganju samo 64 načina kombinovanja svojih elemenata. Teško da je u pitanju slučajnost, složićete se.

Psihološka analiza genetičkih zapisa NIJE učenje poznato kao Human Dizajn. Mnogi naučnici i mistici su pokašavali da svaki od 64 heksagrama Ji Džinga dodele tj. upare sa svakim od 64 kodona genetičkog koda. Jedan od tih mistika je bio i tvorac HD-a Ra Uru Hu ali je autor PAGZ-a Rob Rad,nakon učenja hjuman dizajna odstupio od tog učenja i kao rezultat toga je nastala ova nova tehnika ličnog rasta i razvoja. U Psihološkoj analizi genetičkih zapisa Radd je dodatno produbio znanje o genetskim zapisima i ključevima koji otključavaju naše genetske potencijale. Svoje učenje je nazvao „Zlatna Staza“. Na tom učenju se zasniva Psihološka Analiza Genetičkih zapisa. Drugim rečima akcenat je stavio na Ji Džingu i dubinskoj psihologiji.

Psihološka Analiza Genetičkih Zapisa (PAGZ skračeno) NIJE astrologija. Ona je mnogo više od astrologije. Mnogi pogrešno pomisle da je u pitanju astrologija pošto se uzima u obzir položaj planeta u trenutku rođenja kao jedan pokazatelj za izraćunavanje jednog broja aktivnih genetičkih zapisa. Ova tehnika u stvari uzima u obzir položaj planeta i 89 dana pre rođenja takođe i taj datum smatra rođenjem našeg nesvesnog. Ali u suštini položaj planeta samo aktivira određene zapise a ne aktivira druge i to je to. Ne postoje astrološke kuće, aspekti, itd. Akcenat u ovoj tehnici je na korelaciji heksagrama Ji Džinga i genetičkih zapisa i dubinskoj psihologiji. Proces teče kroz 3 etape: Aktivacione sekvence koja se sastoji od 4 talenta i to su: zapis Profesije, Evolucije, Zdravlja-Sjaja i Svrhe.

Aktivaciona sekvenca je katalizator za moćnu transformaciju kroz duboko razumevanje svojih 4 bazičnih talenta i darova. Oni opisuju mitsko putovanje koje je u osnovi života osobe, tačnije koje zadatke ćemo imati na tom putovanju i koje svoje talente trebamo razviti. Pri tom zapisi Profesije i Evolucije opisuju ono šta smo rođeni da manifestujemo spolja, dok Zdravlje i Svrha opisuju skrivene unutrašnje nagrade koje slede kada u potpunosti razvijemo i prihvatimo svoje spoljašnje talente. Razumevanje niskih vibracija ( tako zvanih Senki) ova 4 genetska zapisa ih automatski transformiše i omogućava podizanje vibracije do nivoa talenata, koji tada aktiviraju pravu genijalnost koja leži u osnovi svakog od nas (genijalnost se ne definiše kao intelektualna superiornost merena koeficijentom inteligencije nego kao realizacija svojih najvećih potencijala. A složićete se svako ima svoj set talenta bez obzira na obrazovanje.) Druga etapa se zove Venerina Sekvenca i treća se zove Biserna Sekvenca ali o svakoj od njih ćemo govoriti više u sledećim postovima.

Životna Profesija-Brend:

Ovaj apsket vašeg života i odgovarajući genetski zapis ukazuje na idealnu arenu za vašu ulogu profesionalca. To je profesionalna uloga koja u najvećoj meri odgovara vašoj kreativnosti i omogućava vam slobodu da bude svoji i autentični, bez ikakvih kompromisa. Niža vibracija (Senka) ovog genetskog zapisa opisuje šta teži da se dešava oko vas kada izgubite kontakt sa svojom suštinskom prirodom. Najviša frekvencija ovog gentskog zapisa opisuje život na apsolutnom zenitu vaših genetski datih potencijala. Ovaj genetski zapis takođe ukazuje put kojim možete najbolje i bez najmanje otpora putovati da biste dostigli maksimalni prosperitet i prepoznavanje u životu (tada se zove Brend, jer je svako od nas u stvari svoj sopstveni brend u tržišnoj utakmici.

Evolucija:

Genetski zapis Evolucije predstavlja vaš glavni i samim tim najveći izazov u životu. Svrha ovog genetskog zapisa je da nas inspiriše da rastemo, sazrevama i eventualno procvetamo. On će u vaš život manifestovati i u unutrašnjoj i u spoljašnjoj stvarnosti, situacije koje imaju za cilj da vas nauče da prevaziđete njegovu nisku vibraciju tj. Senku. Kako vam to bude polazilo za rukom život će vam se postepeno transformisati. Najveća svrha Evolucije je transcedencija sopstve patnje i pronalaženje dubokog i trajnog unutrašnjeg mira.

Zdravlje-Sjaj:

Vaše Zdravlje-Sjaj i njegov odgovarajući genetski zapis ima direktan uticaj na vaše fizičko, emotivno i mentalno zdravlje. Kao jedan od skrivenih darova, ovaj genetski zapis će ili potkopavati vaše zdravlje i dobrostanje, kroz svoju nisku vibraciju ili doprinositi vitalnosti i dugovečnosti kroz svoju višu vibraciju. Ovaj zapis ima indirektni odnos sa vašim zapisom Evolucije u smislu da što više slušamo i učimo lekcije u svom životu, više ćemo „sijati“. Jer suštinski sjaj nije moguć bez dobrog zdravlja.

Svrha:

Još jedan skriven dar, Vaša Svrha, leži duboko skrivena u vašoj DNK. Kada verujete u svoje snove i imate hrabrosti da ih manifestujete kroz prizmu svoje životne profesije, tada vaša Svrha počinje da se rascvetava u vašoj duši. Kada aktivirate višu vibraciju ovog genetskog zapisa u životu počinju da vam se dešavaju sinhroniciteti i da vam se otvaraju šanse i mogućnosti koje niste mogli ni da zamislite. Ali da bi se otključao genetski zapis Vaše Svrhe potrebno je izraziti svoje jedinstvene darove svetu kroz nesebično služenje i bezuslovnu ljubav.