Bračna i porodična psihoterapija

Bračna i porodična psihoterapija

Savetovalište "Komunikacije" je jedno od retkih bračnih i porodičnih savetovališta koje se bavi IZBOROM PARTNERA (pogledati radionice).

Pošto je naš moto BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI, akcenat smo stavili na usvajanje znanja i veština za što kvalitetniji izbor partnera. Iako većina nas smatra da je ljubav dovoljna za sreću u partnerstvu, na žalost, to nije istina. Zašto je to tako, kao i šta je još potrebno za uspešan partnerski odnos - bolje saznajte PRE nego KASNIJE.

Ako ste saznali kasnije, možemo Vam pomoći u:

  • partnerskoj komunikaciji
  • rešavanju konflikata
  • usaglašavanju individualnih potreba i želja
  • usaglašavanju roditeljskih stilova
  • kako da budete odgovoran roditelj
  • pravilnom raspitavanju dece
  • dečijim problemima u ponašanju
  • motivaciji za učenje (srednjoškolci) itd.

Test za procenu neophodnosti bračne terapije namenjen je olakšavanju procene da li vaš partnerski odnos može da ima koristi od bračne terapije. Možete ga samo popuniti ili zajedno sa svojim partnerom.

U tom slučaju biste mogli nakon toga da razgovarate o zajedničkim rezultatima. IMAJTE NA UMU DA OVO NIJE STANDARDIZOVAN PSIHOLOŠKI TEST. U PITANJU JE INSTRUMENT ZA SAMOPROCENU ČIJI JE OSNOVNI CILJ DA BOLJE RAZUMETE SVOJ PARTNERSKI ODNOS.