Psihoterapijski lavirint – sadržaj

Psihoterapija: DA ili NE?

Mit o narodu čeličnog zdravlja ili šta možete da očekujete od ove knjige
Psihoterapija nije samo lečenje bolesnih ljudi Šta je psihoterapija u stvari? A sada nešto sasvim drugačije
Šta psihoterapija nije? Ko sve može da bude psihoterapeut?
Individualna i grupna psihoterapija

Predrasude o psihoterapiji

Zloupotreba dijagnoza kao jedan od načina razvijanja predrasuda o psihoterapiji
Test otvorenosti za psihoterapiju
Šta je etično u psihoterapiji?
Žene i psihoterapija

Kako pronaći pravog terapeuta?

Moje lično iskustvo
Terapeutska očekivanja
Šta raditi kada Vaš terapeut zabrlja?
Procenite svog psihoterapeuta
Kako da najbolje iskoristite svoj prvi razgovor sa terapeutom ili životna istorija Kako da prepoznate kada je terapija završena
Kako da uputite nekoga do koga Vam je stalo na terapiju čak i ako izgleda da oni to ne žele
Intervrencija
Koliko vodite računa o sopstvenoj dobrobiti?
On-line psihoterapija ili psihoterapija preko kompjutera

Testovi

Test za procenu svog psihoterapeuta
Test za procenu neophodnosti bračne terapije
Imate li problem zavisnosti?
Skala samoprocene

Psiho zanimljivosti

Koliko ste besni?
Perfekcionizam, prokletstvo ili prednost?
Da li se mentalno zdravlje popravlja posle tridesete godine života?
Šta je psihološka normalnost?
Tri koraka do prave sreće

Predlog knjiga iz oblasti popularne psihologije za čitanje
Predlog veb sajtova na Internetu iz oblasti psihoterapije
Literatura