Red rodjenja i vi – sadržaj

Sigmund Frojd je bio prvi psihoterapeut koji je napisao:"Detetov red rodjenja u porodici ima veliki uticaj na kurs njegovog kasnijeg života."

Alfred Adler je o redu rodjenja rekao ovo:"Ne treba da nas iznenadi saznanje da ljudi ne menjaju svoj stav prema životu nakon svog detinjstva iako se on u odraslom dobu izražava na drugačije načine u poredjenju sa detinjstvom."