ZIMSKA DEPRESIJA – JEDAN PROBLEM A TRI REŠENJA

ZIMSKA DEPRESIJA - JEDAN PROBLEM A TRI REŠENJA

Zimska depresija ili sezonski afektivni poremećaj, kako se stručno zove, se karakteriše umorom, praćenim dužim spavanjem nego obično, slabom koncentracijom, fizičkim tegobama kao što su stomačni problemi, veća podložnost infekcijama, generalnim padom libida, pojačanim apetitom, posebno žudnjom za ugljenim hidratima, tromošću ruku i nogu, razdražljivošću i sniženim raspoloženjem koje često prate crne misli, a dešava se u periodu zime i sponatano prolazi tokom proleća. Kod težih oblika zimske depresije uobičajena simptomatologija se komplikuje socijalnom izolacijom, ka i zloupotrebom alkohola i drugih psihotropnih supstanci. Ovaj problem, prema istraživanja, ima 4-6 procenata populacije, pri čemu su žene četiri puta podložnije ovoj vrsti depresije od muškaraca. Utvrđeno je, takođe, da se ovaj poremećaj obično javlja krajem treće decenije života i da rizik raste sa godinama. Tačan uzrok zimske depresije nije utvrđen, ali se sumnja da nedostatak dnevne svetlosti igra važnu ulogu jer se depresija češće javlja od novembra do aprila, kada je dan kratak. U prilog tezi da nedostatak sunčeve svetlosti prouzrokuje depresiju idu i podaci da su tegobe češće kod onih koji žive na severnoj polulopti, kao i žitelja planinskih predela. Pored toga istraživanja su potvrdila da kada ima manje dnevne svetlosti dolazi do jačeg lučenja melatonina, hormona koji ima uticaj na raspoloženje, san i kontroliše telesnu temperaturu.

RACIONALNO EMOTIVNO BIHEJVIORALNA PSIHOTERAPIJA
Racionalno emotivno bihejvioralna psihoterapija (REBT) kao jedna od vrsta kognitivno bihejvioralnih psihoterapija nastala je 1955. godine od strane Dr Alberta Elisa. Osnovna postavka ove vrste psihoterapije je da ljudi nisu uznemireni samim životnim događajima nego načinom na koji te iste događaje sami sebi objašnjavaju. Cilj REBT-a u tretmanu zimske depresije je usvajanje niza veština i znanja koje osobi pomažu da se nose sa svojim depresivnim simptomima, kao i problemima koji nastaju u životu osobe kao rezultat depresije. Istraživanja pokazuju da 75% klijenata koji zimsku depresiju tretiraju REBT-om doživljava značajno poboljšanje svojih depresivnih simptoma, što REBT svrstava u psihoterapiju izbora za ovu vrstu depresivnog poremećaja.
FLORITERAPIJA ILI LEČENJE CVETNIM ESENCIJAMA
Floriterapija predstavlja blag, prirodan način lečenja, u okviru koga se koriste esencije od cveća, specijalno izabranog i obrađenog. Cilj je da se obnovi harmonizacija psihe i tela pacijenta. S obzirom da predstavlja holistički način lečenja, deluje na sva tri nivoa - mentalnom, fizičkom i duhovnom. Od brojnih cvetnih lekova u tretmanu zimske depresije  svojim izuzetno pozitivnih rezultatima se izdvaja cvetna esencija oleandera.
Osnovno dejstvo Oleandera kao lekovite cvetne esencije je za rešavanje problema koji se u našim životima pojavljuju kao nedostatak svetla.
Neke vrste depresije su povezane sa nedostatkom svetla i doći će do izlečenja ako se prepiše cvetna esencija oleander.
Takođe je korisna za anksioznost koja se može tumačiti kao nedostatka duhovnog svetla u nečijem životu, zbog čega često zavladaju cinizam i nedostatak vere. Postoje mnoga druga stanja koja se uspešno mogu tretirati cvetnom esencijom napravljenom od oleandra a koja se odnose na srce i probleme koji potiču od srca i utiču na srce.
FOTO TERAPIJA ILI TERAPIJA SVETLOŠĆU
Foto terapija ili terapija svetlošću jeste terapijsko izlaganje jarkoj svetlosti koja se primenjuje u cilju normalizovanja, odnosno podešavanja unutrašnjeg časovnika organizma (dnevni ritmovi budnost-spavanje). U skandinavskim zemljama kao i u Sjedinjenim Američkim Državama foto terapija je prihvaćena kao zvanična terapijska metoda za lečenje sezonske depresije, poremećaja spavanja ili poremećaja koji nastaju usled preletanja velikih vremenskih zona, tzv." jet lag sindrom". Procenjuje se da u Sjedinjenim Američkim Državama samo od sezonske depresije pati oko pola miliona ljudi. Naravno podataka za našu zemlju nema.
Terapija svetlošću se primenjuje pomoću aparata za svetlosnu terapiju pred kojim pacijent sedi kraći vremenski period. Terapijski postupak se obično prepisuje jednom dnevno u prosečnom trajanju od pola sata, a u težim slučajevima može trajati i duže (u opsegu od petnaest minuta do nekoliko sati, čak i više puta dnevno). Jačina svetlosti u proseku iznosi 2.500 luxa. Pored intenziteta svetlosti važan faktor terapije je i vreme kada se primenjuje. Mnogi koji pate od zimske depresije bolje reaguju na tretman odmah posle buđenja, dok drugima više odgovara da se "osvetle" uveče.
Kod većine pacijenata poboljšanje je vidljivo već u prvoj nedelji
Značajno poboljšanje u lečenju zimske depresije nastaje već nakon dva do četrnaest dana izlaganja svetlosti. Pošto nema značajnijih faktora rizika klijenti veoma rado prihvataju ovakav način lečenja, jer je jednostavan, praktičan i neškodljiv (sem ako osoba ima problem sa kataraktom,dijabetes, ili uzima lekove koji reaguju na svetlost (neki antibiotici)).

Sve tri vrste terapija o kojima smo govorili za lečenje zimske depresije se primenjuju u Savetovalištu "Komunikacije", koje zbog svog akcenta na holističkom tretmanu problema predstavlja jedinstveno savetovalište u Srbiji.